nhà thờ Mẫu Tâm - Sài Gòn / Tân Bình - VN


Station ?? - Jésus au jardin des Oliviers
  Station I Station II
Station III Station IV Station V
Station VI Station VII Station VIII
Station IX Station X Station XI
Station XII Station XIII Station XIV
Station XV - la Résurrection

Last updated : Sat, 01 Sep 2018 04:22:22 +0200
 


2


nhà thờ Chí Hòa - Sài Gòn / Tân Bình - VN


  Station I Station II
Station III Station IV Station V
Station VI Station VII Station VIII
Station IX Station X Station XI
Station XII Station XIII Station XIV

Last updated : Sat, 01 Sep 2018 04:22:22 +0200
 

nhà thờ Thánh Mẫu - Sài Gòn / Tân Bình - VN


  Station I Station II
Station III Station IV Station V
Station VI Station VII Station VIII
Station IX Station X Station XI
Station XII Station XIII Station XIV
Station XV - la Résurrection

Last updated : Sat, 01 Sep 2018 04:22:22 +0200
 

nhà thờ Đông Hoà - Dĩ An - Bình Dương - VN

( Xuân Quang )


  Station I Station II
Station III Station IV Station V
Station VI Station VII Station VIII
Station IX Station X Station XI
Station XII Station XIII Station XIV

Last updated : Sat, 01 Sep 2018 04:22:22 +0200
 

nhà thờ Hòa Hưng - Sài Gòn / Quận 10 - VN


  Station I Station II
Station III Station IV Station V
Station VI Station VII Station VIII
Station IX Station X Station XI
Station XII Station XIII Station XIV

  Stations VII à I Stations XIV à VIII

Last updated : Sat, 01 Sep 2018 04:22:22 +0200
 

nhà thờ Gò Vấp - Sài Gòn / Gò Vấp - VN

( ~2005 - Xuân Quang )


  Station I Station II
Station III Station IV Station V
Station VI Station VII Station VIII
Station IX Station X Station XI
Station XII Station XIII Station XIV

Last updated : Sat, 01 Sep 2018 04:22:22 +0200
 

nhà thờ Hàng Xanh - Sài Gòn / Bình Thạnh - VN

( ~2005 - Xuân Quang )


  Station I Station II
Station III Station IV Station V
Station VI Station VII Station VIII
Station IX Station X Station XI
Station XII Station XIII Station XIV

Last updated : Sat, 01 Sep 2018 04:22:22 +0200
 

nhà thờ Tân An - Phan Rang / Tháp Chàm - Ninh Thuận - VN


  Station I Station II
Station III Station IV Station V
Station VI Station VII Station VIII
Station IX Station X Station XI
Station XII Station XIII Station XIV

Last updated : Sat, 01 Sep 2018 04:22:22 +0200
Toutes les photos par TKS