Clochers & Lieux de culte


nhà thờ / église An Thới / Ki Tô Vua / Christ-Roi Phú Quốc / An Thới Kiên Giang VN 20-1-2016 TKS

Last updated : Sun, 24 Jan 2016 04:27:44 +0100