Clochers & Lieux de culte


nhà thờ Thánh đường Giáo xứ Phanxicô Xavie / Saint-François-Xavier Huế Thừa Thiên VN 12-3-2010

Last updated : Tue, 30 Jul 2019 10:48:31 +0200