Clochers & Lieux de culte


nhà thờ Thánh đường Giáo xứ Phanxicô Xavie / Saint-François-Xavier Huế Thừa Thiên VN 12-3-2010

Last updated : Mon, 30 Nov 2015 01:13:23 +0100