Clochers & Lieux de culte


 
 
Địa Tạng Vương Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát
Đạt Ma Tổ sư Vị này tên là gì ? - ( Trả lời :   ) Địa Tạng Vương Bồ Tát
 
  Tam thế Phật : AAA BBB CCC
pagode Khánh Anh Bagneux 92 FR 8-3-2019

Last updated : Sat, 09 Mar 2019 19:12:03 +0100