Clochers & Lieux de culte


 
  Vi Đà Hộ pháp - Tiêu Diện Đại Sĩ
 
 
 
 
  Đạt Ma Tổ sư
Địa Tạng Vương Bồ Tát
Quan Thế Âm Bồ Tát
  Quan Thế Âm Bồ Tát
Chuẩn Đề Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát
  Tứ Đại Thiên Vương
Thập Điện Diêm vương Thập Điện Diêm vương
Thập Điện Diêm vương Thập Điện Diêm vương Thập Điện Diêm vương
Ngưu Đầu Mã Diện
  ZZZ
chùa / pagode Linh Sơn Cổ Tự Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu VN 19-2-2019

Last updated : Fri, 08 Mar 2019 00:28:24 +0100