Clochers & Lieux de culte


 
 
 
  Quan Thế Âm Bồ Tát
 
 
 
chùa / pagode Linh Ứng Đà Nẵng / Ngũ Hành Sơn VN 22-4-2002

 
 
 
 
 
chùa / pagode Linh Ứng Đà Nẵng / Ngũ Hành Sơn VN 14-8-2003 TKS

Last updated : Tue, 07 May 2019 01:20:25 +0200