Clochers & Lieux de culte


 
  Kim Hoa Thánh Mẫu (thần coi việc sinh nở) cùng 12 bà mụ
  Đại tướng quân Thanh Long Đại tướng quân Phục Hổ
Quan Thế Âm Bồ Tát
  Thập Điện Diêm vương Mã Diện
Thập Điện Diêm vương
chùa / pagode Phước Hải / Ngọc Hoàng Sài Gòn / Quận 1 / Đa Kao VN 16-2-2019

Last updated : Fri, 08 Mar 2019 00:19:52 +0100