Clochers & Lieux de culte


 
Trần Hưng Đạo Tam Tòa Thánh Mẫu
 
  Đạt Ma Tổ sư Già Lam Hộ pháp
  Vi Đà Hộ pháp - Tiêu Diện Đại Sĩ
  Di Lặc Bồ Tát
chùa / pagode Ngọc Hương Sài Gòn / Quận 1 VN 13-2-2019

Last updated : Thu, 02 May 2019 17:21:56 +0200