Clochers & Lieux de culte


chùa / pagode Phổ Quang Sài Gòn / Phú Nhuận VN 9-6-2001

 
 
 
 
  Phật Dược Sư
 
 
 
  Kim Cang
chùa / pagode Phổ Quang Sài Gòn / Quận Tân Bình VN 29-8-2019

Last updated : Fri, 04 Oct 2019 21:48:21 +0200