Clochers & Lieux de culte

 
  Tây Phương Tam Thánh
  Chuẩn Đề Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát
 Phật Dược Sư
 
 
  Hộ pháp   Đạt Ma Tổ sư
chùa / pagode Giác Nguyên ( Tổ Đình ) Sài Gòn / Quận 4 VN 3-9-2019

 
  Địa Tạng Vương Bồ Tát Chuẩn Đề Bồ Tát
 
 
Phật Dược Sư
 
 
  Hộ pháp   Đạt Ma Tổ sư
chùa / pagode Giác Nguyên ( Tổ Đình ) Sài Gòn / Quận 4 VN 23-1-2020

Last updated : Wed, 29 Jun 2022 18:33:22 +0200