Clochers & Lieux de culte


 
 
 
Bát Tiên / 八仙 / Huit immortels quá hải
Bát tiên : Lã Động Tân , aaa , bbb , ccc , Hán Chung Ly , Hà Tiên Cô , Hàn Tương Tử , Lý Thiết Quải
pagode / chùa Cửu Thiên Huyền Nữ ( miếu ) Sài Gòn / Quận 10 VN 8-2-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:42 +0200