Clochers & Lieux de culte


   
 
  Thọ          Lộc          Phúc
 
  Bát Tiên / 八仙 / Huit immortels
Phúc như Đông Hải Thọ Tỷ Nam Sơn
pagode / chùa / đền Hàng Bạc ( đền ) / Nguyên Khiết Linh Từ Hà Nội / Hoàn Kiếm VN 10-2-2020

 
 
 
 
pagode / chùa / đền Hàng Bạc ( đền ) / Nguyên Khiết Linh Từ Hà Nội / Hoàn Kiếm VN 18-2-2020 TKS

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:41 +0200