Địa Tạng Vương Bồ Tát


 
  Mục-kiền-liên ( ? )
pagode / chùa Linh Sơn ( Tổ đình ) Cần Giuộc / Phước Vĩnh Tây Long An VN 7-2-2020

Last updated : Wed, 14 Feb 2024 06:19:47 +0100