Clochers & Lieux de culte


 
  ???
  Chuẩn Đề Bồ Tát
 
 
pagode / chùa Vũ Thạch Hà Nội / Hoàn Kiếm VN 10-2-2020

Last updated : Sat, 02 May 2020 00:19:15 +0200