Clochers & Lieux de culte


 
Đạt Ma Tổ sư
 
  Tứ Đại Thiên Vương
pagode / chùa Linh Quang Tự tphcm / Quận 11 VN 23-1-2023

Last updated : Wed, 13 Mar 2024 22:33:20 +0100