Clochers & Lieux de culte

Bát Tiên / 八仙 / Huit immortels


Bát Tiên / 八仙 / Huit immortels - ( détails )
Hà Tiên Cô / hoa sen và phất trần Lã Động Tân / phất trần và kiếm
Lý Thiết Quải / hồ lô & gậy sắt Chung Ly Quyền / Hán Chung Ly / áo phanh trần & quạt thần
Lam Thái Hòa / bé trai & giỏ hoa. Hàn Tương Tử / thổi sáo
Trương Quả Lão Tào Quốc Cữu
đình Khánh Hội Sài Gòn / Quận 4 VN 2-2-2023

Last updated : Fri, 31 Mar 2023 20:47:41 +0200