Clochers & Lieux de culte


( détails )
Tây Phương Tam Thánh / Di Đà Tam Tôn  
   
  Quan Thế Âm Bồ Tát
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
Ngũ Hành Nương Nương
chùa Pháp Thạnh tphcm / Quận 6 VN 28-1-2023

Last updated : Wed, 13 Mar 2024 22:33:20 +0100