Clochers & Lieux de culte


 
 
 
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
 
 
 
chùa Phổ Minh Sài Gòn / Gò Vấp
( đường Lê Đức Thọ )
VN 8-2-2023

Last updated : Mon, 03 Apr 2023 23:25:04 +0200