Clochers & Lieux de culte


église Vũng Tàu Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu VN 8-11-2008

nhà thờ giáo xứ / église paroissiale Vũng Tàu Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu VN 11-2-2016 TKS

Last updated : Mon, 22 Feb 2016 00:22:38 +0100