Clochers & Lieux de culte


église ( nhà thờ ) Rạch Giá Kiên Giang VN 12-7-2013 ng-nh

Last updated : Fri, 12 Jul 2013 19:07:03 +0200