Clochers & Lieux de culte


cathédrale / nhà thờ chính tòa Thánh Tâm / Sacré-Coeur Ban Mê Thuột Đắk Lắk VN 30-1-2016 TKS

Last updated : Tue, 30 Jul 2019 10:48:23 +0200