Clochers & Lieux de culte


  Quan Thế Âm Bồ Tát  
  Phật Đản Sinh Chuyển Pháp luân
  ( détails )
  ( détails )
  ( détails )
  ( détails ) ( détails ) ( détails )
 
  ( détails ) - Địa Tạng Vương Bồ Tát
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
 
 
  Thập Bát La hán
  Tứ Đại Thiên Vương
 
pagode / chùa Linh Sơn ( Tổ đình ) Cần Giuộc / Phước Vĩnh Tây Long An VN 7-2-2020

Last updated : Thu, 23 Sep 2021 16:44:40 +0200