Clochers & Lieux de culte


 
 Lữ tổ tiên sư / ( Lã Động Tân ? ) Ngọc hoàng đại đế Quan thánh đế quân
Văn Xương Đế Quân / 文昌帝君
Tam quan đại đế : Trung nguyên địa quan đại đế Thượng nguyên Thiên quan đại đế Hạ nguyên thủy quan đại đế
Tam Thanh : Ngũ vân đạo đức thiên tôn / Thái Thượng Lão Quân Đại la nguyên thủy thiên tôn / Ngọc Thanh Ngọc thần linh bảo thiên tôn / Thượng Thanh
 XXX YYY Thiên hậu nguyên quân
  Thổ Thần Môn Quan
pagode / chùa Vĩnh An Đường Sài Gòn / Quận 10 VN 8-2-2020

Last updated : Thu, 19 Mar 2020 22:47:42 +0100