Clochers & Lieux de culte


église Vũng Tàu Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu VN 8-11-2008

nhà thờ giáo xứ / église paroissiale Vũng Tàu Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu VN 11-2-2016 TKS

Last updated : Fri, 20 Dec 2019 01:51:01 +0100