Clochers & Lieux de culte


 
>>
     
  Vie de Bouddha
 
  Tây Phương Tam Thánh
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
  Già Lam Hộ pháp - Vi Đà Hộ pháp
  Tiêu Diện Đại Sĩ - Vi Đà Hộ pháp
 
pagode / chùa Vĩnh Long Cần Giuộc / Tân Kim Long An VN 7-2-2020

Last updated : Fri, 03 Apr 2020 14:48:27 +0200