Clochers & Lieux de culte


église / nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu ( Sacré-Coeur ) ( chánh toà ) Phan Thiêt Bình Thuân VN 11-11-2013 80.trandat

Last updated : Fri, 24 Sep 2021 00:04:11 +0200