Clochers & Lieux de culte


nhà thờ Thánh đường Giáo xứ Saint-François-Xavier Huế Thừa Thiên VN 12-3-2010

église paroissiale / nhà thờ giáo xứ Thánh Phanxicô Xavie Huế Thừa Thiên VN 13-2-2020 FrançoisR

Last updated : Fri, 21 Feb 2020 01:55:24 +0100