Clochers & Lieux de culte


  Tu Viện Phanxicô Cù Lao Giêng
église paroissiale / nhà thờ giáo xứ Cù Lao Giêng Tân Mỹ, Chợ Mới / Cù Lao Giêng An Giang VN 29-1-2018 TKS

Last updated : Mon, 03 Feb 2020 12:35:20 +0100