Clochers & Lieux de culte


Kṣitigarbha / Địa Tạng Vương Bồ Tát Chuẩn Đề Bồ Tát
  Thuyết hảo thoại - Tồn hảo tâm - Tác hảo sự
Thuyết hảo thoại / nói lời tốt Tồn hảo tâm Tác hảo sự / làm việc tốt
 
Guan Yin / 觀音 & 觀世音
  Quan Thế Âm Bồ Tát  
 
pagode / temple Fo Guang Shan Bussy-Saint-Georges 77 FR 21-3-2019

Last updated : Mon, 01 Apr 2019 10:58:12 +0200