Clochers & Lieux de culte


pagode Yùfó Chán Sì / 玉佛禅寺 / Ngọc Phật Thiền Tự Putuo Qu, Shanghai Shi CN 16-12-2018 xuong.p

Last updated : Tue, 08 Jan 2019 02:28:45 +0100