Clochers & Lieux de culte


chùa / pagode Khải Đoan Buôn Ma Thuột Đắk Lắk VN 17-1-2019 Ngọc Thọ

 
  Di Lặc Bồ Tát
  Thập Bát La hán
 
  Mật Tích Kim Cang Thần Kim Cang
chùa / pagode Khải Đoan Buôn Ma Thuột Đắk Lắk VN 17-1-2019 TKS

Last updated : Sun, 28 Apr 2019 19:35:01 +0200