Clochers & Lieux de culte


  cloche
 
  Quan Âm Tống Tử ( ? )
 
Lão Tử / Lao Tseu Khổng Tử / Confucius
  Phổ Hiền Bồ Tát - Văn Thù Bồ Tát
  Trúc Lâm Tam Tổ : Trần Nhân Tông , Pháp Loa , Huyền Quang Đạt Ma Tổ sư
  Sinh - Lão - Bệnh - Tử Phật Nhập Niết Bàn
thiền viện Trúc lâm Phượng Hoàng thôn Minh Phượng / Nham Biền / Bắc Giang Bắc Giang VN 3-5-2022 Sony

Last updated : Fri, 05 Aug 2022 06:29:43 +0200